Week van de eenzaamheid: een kans

Waarom moeten we wat doen aan eenzaamheid?

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Het doet zich voor van jong tot oud. In het algemeen neemt het percentage eenzamen toe met het ouder worden, met name vanaf 75 jaar. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Na het bereiken van de 75-jarige leeftijd is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner, overlijden van leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid (van Tilburg, 2007; Jylhä, 2004). Ook onder laagopgeleiden komt eenzaamheid meer voor. Van de laagopgeleiden boven de 19 jaar voelt 63% zich eenzaam, ten opzichte van 36% van de hoogopgeleiden. De verschillen gelden zowel voor emotionele eenzaamheid als voor sociale eenzaamheid. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal.

Wat doen gemeenten nu?

adult-blur-dramatic-1510149.jpg

Veel gemeenten zetten zich in tegen eenzaamheid, vaak in het kader van het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’.  Zo smeden gemeenten lokale coalities waarin zij plannen maken rondom eenzaamheidsbestrijding. Ook betrekken gemeenten tal van organisaties, zoals buurthuizen, sportverenigingen, supermarkten, welzijnsorganisaties etc. Dit gebeurt mede met financiële ondersteuning vanuit de rijksoverheid. Zo zet Den Haag zich samen met Albert Heijn in om medewerkers te trainen in het herkennen van eenzaamheid. Elke vestiging in de gemeente heeft inmiddels een medewerker die eenzaamheid goed weet te herkennen en hier ook op in kan spelen. De supermarkt wil daarmee ook 'een goede buur' zijn en klanten kunnen helpen als dat nodig is!

Ook de gemeente Appingedam zet zich in tegen eenzaamheid. In de gemeente wonen veel ouderen, wat betekent dat hier veel mensen het risico lopen om zich eenzaam te voelen. Om deze eenzaamheid tegen te gaan riep de gemeente twee jaar geleden de Damster coalitie tegen eenzaamheid in het leven. 84 organisaties hebben zich erbij aangesloten en elk een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het signaleren van eenzaamheid. Deze functionaris kan hiervan een melding maken bij de Zorgbalie, waarna iemand van het gemeentelijke Er-op-af-team aanbelt bij het eenzame persoon.

Wat kan de gemeente nog meer doen?

Begin oktober is de Week van Eenzaamheid, een uitgelezen kans om eenzaamheid onder de aandacht te brengen. 

  1. Begin met het aanbieden van deze georganiseerde activiteiten in de gemeente op een aparte pagina op de gemeentelijke website. Zorg dat het makkelijk toegankelijk is!

  2. Breng activiteiten onder de aandacht via een social media campagne. Hiermee bereik je zo veel mogelijk mensen in de gemeente, zowel eenzaam als niet eenzaam. Zo spoor je ook mensen aan om actie te ondernemen die zelf niet eenzaam zijn, maar wel een eenzaam iemand kennen.  VOORBEELD Alkmaar met onze animatie: https://www.facebook.com/watch/?v=2142129952723315

  3. Informeer mensen over wat zij zelf kunnen doen tegen eenzaamheid. Geef bijvoorbeeld op een educatieve manier tips over het leggen van nieuwe contacten en geef advies over het omgaan met het gevoel van eenzaamheid. Dit kan door middel van flyers en posters, maar ook zeker via social media! Zorg dat je genoeg praktische informatie, weetjes en tips op de website hebt en dat dit makkelijk vindbaar is.

  4. Bedenk goed wie je aan wilt spreken. Eenzaamheid komt bij zowel jongeren als ouderen voor, dus pas de gemeentelijke communicatie vooral aan aan de verschillende doelgroepen! Zo kwam Nadï met het initiatief #eenzamejongeren en #maatjegezocht op Twitter om eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten.

  5. Vraag jouw inwoners of zij een eenzaam iemand zijn of kennen. En wat ze kunnen doen om zo iemand te helpen. En wat ze vinden van gemeentelijke voorzieningen - als ze deze al kennen. 

adult-age-elderly-272864.jpg

Hoe weet je dat het werkt?

Hoe weet je dat alle inspanningen vruchten afwerpen? Simpel: onderzoek het! Met een flitspeiling, verspreid via social media bereik je al gauw honderden tot duizenden mensen. Je komt er achter wie zich eenzaam voelt en waarom? Even belangrijk: je komt er ook achter of mensen die een eenzame kennen weten hoe ze die moeten helpen (handelingsperspectief). En of voorzieningen tegen eenzaamheid bekend & gewaardeerd zijn. Uit deze peiling die we samen met jou uitvoeren, krijg je tal van handelingsperspectieven. Onmisbaar voor elke voortgangsnotitie & volgende beleidsstappen. 


Begin vandaag nog

Weet je niet precies waar je moet beginnen? Wij bieden een gratis animatie aan en een campagnepakket voor de Week tegen de Eenzaamheid! Desgewenst maken we samen al een vragenlijst voor meting van het effect van de campagne. Handig als nulmeting. Wil je deze ontvangen? Vul dan hier ons contactformulier in.