Meerderheid van de Nederlanders wil ‘s ochtends licht houden

Het is hoogzomer: hèt perfecte moment om het te hebben over zomertijd (en wintertijd). Uit nieuw onderzoek blijkt dat 60 procent van de bevolking winter- en zomertijd wil afschaffen. Gevraagd naar een voorkeur, heeft een meerderheid het liefst ‘s ochtends langer licht en niet ‘s avonds. De Europese Commissie kan aan de slag, wat de Nederlandse bevolking betreft.

Onderzoeksbureau Pro Public peilde afgelopen jaar twee keer de meningen onder de bevolking over het systeem van winter- en zomertijd.  Dat gebeurde toen de klokken werden verzet in a) oktober 2018 en b) maart 2019. De enquêtes hadden exact dezelfde vragenlijst. Voor een goede afspiegeling van de bevolking werd een weging gemaakt op leeftijd, geslacht en provincie.

De resultaten wijzen allereerst uit dat ruim zestig procent van de Nederlanders tegen de halfjaarlijkse tijdswisseling is.

 
Peiling zomer wintertijd Pro Public.png
 

De voornaamste argumenten voor afschaffing ligt in de trant van “je bent gelijkt van slag af met die klok”; en respondenten vinden het "onnodig” “veel te veel gedoe”. De nadruk op verstoring van het biologische ritme komt interessant genoeg sterker naar voren bij het ingaan van de zomertijd, waar je een uur slaap mist. De opinie tegen afschaffing van winter- en zomertijd heeft zich ontwikkeld van mensen die opmerken “Zo gaat het prima” naar een sterkere voorkeur voor “langer licht in de avond”.

Omdat niet iedereen door heeft wat afschaffing van zomertijd of wintertijd betekent voor langer licht ‘s ochtends cq langer licht ‘s avonds, werd juist de vraag gesteld naar het gewenste tijdstip van langer licht. Een meerderheid van 58,3% in najaar 2018 en 54,6% in voorjaar 2019 spreekt zich uit voor de ochtend.

 
Peiling zomer wintertijd Pro Public 2.png

Meer informatie verkrijgbaar bij:

Aart Paardekooper

Publieksonderzoeker Pro Public

06-14625242