Twitter gebruik in Nederland

website Twittert.png

Social media zijn niet meer weg te denken uit het mediabeeld. Bedrijven, gemeentes en gemeenteraadsleden spelen hierop in door op social media actief te zijn, zoals Twitter of Facebook. Echter, in hoeverre zulke strategieën lonen, hangt ook af van het Twitter gebruik van de desbetreffende gemeente, dorp of stad. Niet alleen het aantal twitteraars is hiervoor belangrijk, ook hoe actief zij zijn op Twitter is hiervoor essentieel.

We hebben onderzocht of er meer twitteraars zijn en of er meer getwitterd wordt in bepaalde streken van het land, zoals bijvoorbeeld in de Randstad: Noord- en Zuid-Holland. Onze hypothese was dat er relatief meer Twitter gebruik is in steden in Noord- en Zuid-Holland vergeleken met steden in andere provincies. We hebben in dit onderzoek geen manier gevonden om het aantal actieve twitteraars in een gemeente vast te stellen. Het is ten dele waar dat inwoners in steden in Noord- en Zuid-Holland meer twitteren, echter waren er ook veel actieve twitteraars buiten Noord- en Zuid-Holland te vinden. Wél deden we de interessante vondst dat het aantal twitteraars in een gemeente niet per se leidt tot meer tweets: het is belangrijk om de activiteit op Twitter van inwoners mee te nemen in een Twitter-strategie.

*: 01-04-2018 t/m 28-04-2018

*: 01-04-2018 t/m 28-04-2018

Om te testen of er relatief meer Twitter gebruik is in steden in Noord- en Zuid-Holland hebben we een social media onderzoek gedaan, gebruikmakend van de software van OBI4WAN. We onderzoeken voor 10 gemeentes in de 10 provincies het gebruik van Twitter. Deze gemeenten zijn allen van ongeveer een gelijke grootte. Het inwoneraantal van deze gemeenten ligt tussen de 53.000 en 63.000 inwoners. We selecteerden twitteraars die de betreffende gemeente  of dorp in hun biografie hadden staan. Daarna onderzochten we hoeveel tweets er waren van deze groep en welk gemiddeld bereik zij hadden.  In tabel 1 zijn hiervan de resultaten te zien.  Gemiddeld 0,9% van de gehele bevolking in deze gemeentes twittert. Dit varieert van 0,6% tot 1,5%. Gemiddeld genomen bereikt elke twitteraar 3,9 personen. Dit varieert van 1,4 tot 10,6 personen. In Doetinchem, Hardenberg en Smallingerland wonen de meeste twitteraars, terwijl in Hoogeveen, Hardenberg en Den Helder het meest getwitterd wordt.

Als we het aantal twitteraars per gemeente vergelijken met het aantal tweets per gemeente zien we een interessant patroon. Er zijn gemeente waar men relatief veel twitteraars heeft, zoals Doetinchem of Smallinger, maar waar minder getwitterd wordt dan in gemeentes met kleinere aantallen twitteraars, zoals bijvoorbeeld Den Helder, of Hoogenveen.

5252.png

Er geen significante correlatie is tussen het aantal twitteraars en het aantal tweets (Spearmans rho = 0,291; P = 0,385). Dit betekent dat meer twitteraars niet automatisch meer tweets betekend. Omdat er geen significante correlatie is tussen het aantal tweets en het aantal twitteraars, zijn deze twee begrippen niet onderling inwisselbaar.  Als je een Twitter-strategie wilt ontwikkelen, is is het dus belangrijker om naar het aantal actieve twitteraars in je gemeente te kijken dan het totale aantal twitteraars. Iemand die een twitteraccount heeft aangemaakt, er hier vervolgens nooit meer gebruik van maakt, zal dus ook de informatie of beeldvorming op Twitter niet tot zich nemen. Helaas hebben we in dit onderzoek geen manier gevonden om actieve twitteraars te vinden, en hebben we hiervoor het aantal tweets voor moeten gebruiken. Onze hypothese is slechts ten dele waar. Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten, te weten Lansingerland en Den Helder, zijn beide aanwezig in de 5 gemeentes met de meeste aantal tweets. Echter vallen ze beiden in de 5 gemeente met de minst aantal twitteraars.

5295298529852.png

We kunnen stellen dat zowel het twittergebruik als het aantal twitteraars sterk verschilt tussen gemeentes. Omdat het aantal twitteraars niet correleert met het aantal tweets, is er geen eenduidig beeld te schetsen dat in een gemeente Twitter een grotere rol speelt dan in een andere gemeente. Bij de keuze voor het inzetten van Twitter voor strategische doeleinde moet dus zowel het aantal twitteraars als het aantal tweets in acht genomen worden.


Conclusies in vogelvlucht

• Gemiddeld 0,9% van de gehele bevolking in de 10 onderzochte gemeentes gebruikt Twitter. Dit varieert van 0,6% tot 1,5%.

• Gemiddeld genomen bereikt elke twitteraar hier 3,9 personen. Dit varieert van 1,4 tot 10,6 personen

• In Doetinchem, Hardenberg en Smallingerland wonen de meeste twitteraars

• In Hoogeveen, Hardenberg en Den Helder wordt er het meest getwitterd

• Er is geen significante correlatie tussen het aantal twitteraars en het aantal tweets

• Let op het aantal actieve twitteraars in je gemeente, en minder op het totaal aantal twitteraars.