Newsroom - snel van start

In één sessie snel in de startblokken? Dat kan. Hoe? Een Newsroom is in beginsel maatwerk. Maar er zijn twee doelen die voor elke Newsroom opgaan: a) buiten naar binnen halen en b) binnen naar buiten brengen. Het lerend vermogen van de (communicatieve) organisatie staat hierbij centraal. In één dagdeel inspireren we je met ervaringen van andere Newsrooms en voorbeelden van TamTams & StandUps. Ook gaan we in op de vier rollen in de Newsroom. Desgewenst maken de sessie rond met een concreet stappenplan.

Newsroom - hoe klimmen we verder

In één sessie het ‘plafond’ doorbreken? Dat kan. Hoe? Elke Newsroom kent twee doelen: a) buiten naar binnen halen en b) binnen naar buiten brengen. Als deze doelen worden gerealiseerd, zijn ‘buiten ‘ en ‘binnen’ in volmaakt evenwicht. De praktijk is vaak weerbarstiger. In één dagdeel nemen we de praktijk van de Newsroom en Tamtams onder de loep van succesfactoren voor de Newsroom. Zo kijken we naar de duidingskracht van TamTams. En de doorvertaling tijdens de eventuele StandUp. En de samenwerking van communicatie, beleid, uitvoering, toezicht en bestuur.